Op deze en nog vele andere vragen zoekt het Healthy Urban Living Lab (HUL) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) antwoorden. Sinds 2018 houdt het Lab zich bezig met de vraag hoe Bajeskwartier het best kan worden ingericht. Met wandelpaden, tuinen en trappen in het openbaar gebied stimuleer je mensen tot meer bewegen en samenkomen. Een autoluwe straat die de wijk direct verbindt met het metrostation draagt daar ook aan bij. Ook komt er in Bajeskwartier ruimte voor moestuinen, waterberging en wandelgroen. Zodat je altijd omringd bent door de natuur, met alle ruimte om lekker te bewegen. In totaal komen er 67 verschillende tuinen en hoven in de wijk. De grootste impact op een gezonde buurt is zicht op groen!

Complex vraagstuk
Een gezonde wijk creëren is een doorlopend proces, en een complex vraagstuk bovendien. Het gaat niet alleen om de inrichting van een wijk, maar ook om gedrag. Dankzij het Living Lab van de HvA blijven we zoeken en innoveren. Samen met bewoners, gebruikers en alle partners van het project. Dat is ons ecosysteem voor innovatie. Vooraf, maar ook als de wijk al lang en breed opgeleverd is.

Het Lab houdt zich bezig met:

  • Challenges: Studenten gaan aan de slag met specifieke onderwerpen. Wat zijn de uitdagingen bij verschillende doelgroepen? Welke voorzieningen hebben een positieve invloed op de gezondheid? Hoe verklein je de kans op eenzaamheid? De aanbevelingen die hieruit voortkomen, worden aangeboden aan de ontwikkelaars en architecten om het plan nog gezonder te kunnen maken.
  • Health Impact Assessment (HIA): Het Lab voerde een HIA uit om de gezondheidskansen- en risico's van de wijk in kaart te brengen. Dit resulteerde in vijf aanbevelingen. Lees hier het rapport. 
  • SIM-sessie met belangstellenden en toekomstige bewoners: SIM staat voor Structured Interview Matrix. Het is een methode waarbij deelnemers elkaar interviewen om als groep tot een gedeelde visie te komen. Iedereen is minstens een keer de geïnterviewde en een keer de interviewer. Aan het eind worden de uitkomsten in de groep besproken. Twaalf deelnemers uit verschillende doelgroepen gingen met elkaar in gesprek aan de hand van vragen als: Hoe ziet een sociale wijk eruit? Hoe word je uitgenodigd om te bewegen?
  • Smart City Expo: Op de Smart City Expo in Barcelona gaf HUL een presentatie over hun methodiek, met technologische ontwikkeling in steden en de kansen voor een gezondere leefomgeving als thema.