Klimaatadaptief
Amsterdam gaat steeds meer te maken krijgen met piekbuien, hittestress, en een afnemende biodiversiteit. Bajeskwartier is Rainproof ontworpen: zelfs bij extreme piekbuien kan de wijk het water opvangen, vasthouden en, wanneer nodig, vertraagd afgeven aan de Weespertrekvaart in de omgeving. Water opvangen gebeurt via groene daken, door waterplaza’s en in de groenzones in het openbare gebied. Het opgevangen water wordt binnen het gebied gereinigd, door natuurlijke helofytenfilters. Vervolgens wordt het schone water gedoseerd afgevoerd. De totale bergingscapaciteit is zo’n 50 liter water per vierkante meter. De stad gaat dus steeds warmer worden. Het groene landschap, waterrijke plan en groene daken van Bajeskwartier hebben een koelend effect op hete zomerdagen, en maken de wijk meer temperatuurbestendig. Verder zorgen we op allerlei plekken in de wijk voor voldoende schaduw en verkoeling, door bomenpleintjes en zwemvijvers aan te leggen bijvoorbeeld.

Weelderig groen
Zichtbaar groen heeft een hoge impact op het welzijn van mensen. Daarom heeft vrijwel elke woning in Bajeskwartier straks zicht op natuur. We maken natuurspeeltuinen, picknickweides en collectieve buurttuinen waar bewoners en bezoekers in het groen kunnen verblijven. In de wijk zijn diverse wandelrondjes en plekken om te spelen en sporten, zwemmen, tuinieren, buiten te eten of relaxen. De tuinen in de wijk krijgen allemaal een ander karakter. We beplanten de tuinen met planten die veel fijnstof afvangen. In totaal komen er 67 verschillende tuinen en hoven. Deze tuinen zijn met elkaar verbonden en toegankelijk voor publiek. We verbinden deze groene zones ook met de natuur in de omgeving, zodat een ecologische structuur ontstaat die bijdraagt aan de biodiversiteit van de stad. De gracht om het terrein heen wordt een schone en natuurlijke watergang die aansluit op de oevers van de trekvaart. Ook dit versterkt het natuurlijke netwerk van Amsterdam. Alle beplanting voldoet aan het hoogst haalbare eco-keurmerk.

Groene Toren
De Groene Toren wordt een blikvanger in de wijk. Hier gaan we experimenten met stadslandbouw en natuurlijke energieopwekking. We behouden één van de torens van de bajes, waarvan de gevel opengebroken wordt en er een verticaal park zichtbaar wordt. Hier maken we de nieuwste innovaties van de Nederlandse landbouw beleefbaar. We doen dit in nauwe samenwerking met Wageningen University & Research. Bewoners kunnen ook een stukje toren gaan gebruiken als moestuin.

In de kelder van de toren is ruimte gereserveerd voor een buurtbatterij en warmte- en koudeopslag (WKO). Hierboven komen de 'The Waste Transformers'. Daar weer bovenop komen moestuinen, wandeltuinen en een schitterend dakterras met windturbine. Een looproute kronkelt om de toren heen naar een uitkijkpunt, terwijl je op een klimwand door het hart van de toren kan klauteren.