De kwaliteit van stedelijke gebieden is voor onze gezondheid essentieel. Schone lucht, een groene leefomgeving, duurzame landbouw, goede voeding en toegang tot uitstekende gezondheidsvoorzieningen maken allemaal onderdeel uit van gezond stedelijk leven. De COVID-19 pandemie heeft het belang hiervan voor stedelijke inwoners en biotopen onderstreept.

Kunnen steden gezondheid bevorderen? Welke planologische praktijken en instrumenten zijn nodig om gezond stedelijk leven te kunnen versterken en waarborgen? En welke innovaties in gezonde gebiedsontwikkeling zien we in de huidige Nederlandse praktijk ontstaan? Na de 2021-editie van de masterstudio Future Cities in Amsterdam (11-15 januari) gaat de sLIM leergang 2021 verder met een online kennis bijeenkomst die wetenschappelijke inzichten combineert met een duik in de concrete praktijk van een van de meest ambitieuze projecten van ‘gezonde gebiedsontwikkeling’ in Nederland: het Bajeskwartier in Amsterdam.

Met bijdragen van AMS Instituut/Hogeschool Amsterdam, gebiedsontwikkelaar AM en de Gemeente Amsterdam. Met een introductie door dr. Federico Savini, senior lecturer aan de Universiteit van Amsterdam en trekker van de masterstudio Future Cities. Gespreksleider: dr.ir. Tom Daamen, TU Delft.

 

Geïnteresseerden voor de online bijeenkomst Gezonde Verstedelijking – Gezonde gebiedsontwikkeling op woensdag 17 februari van 15 tot 17 uur kunnen zich aanmelden bij Jolien Kramer (Jolien.Kramer@tudelft.nl) of bij de start van de bijeenkomst direct inloggen via Zoom (https://tudelft.zoom.us/j/96647448560).