Smart energy grid
Alle energie in de gebouwen wordt lokaal en hernieuwbaar opgewekt, vooral door gebruik te maken van zonnepanelen en windenergie. We verdelen de opgewekte energie met een Smart grid over de plekken waar een energievraag is in de wijk, zoals de gebouwen en de elektrische auto’s. Bajeskwartier ontwikkelen we gasloos door middel van een thermisch grid. We gebruiken de ondergrondse gangen van de oude bajes om in het hele gebied een duurzaam warmtenet op bodemenergie aan te leggen, waarmee warmte en koude tussen de gebouwen wordt uitgewisseld. Met ons thermisch grid wordt het ook mogelijk om andere gebouwen in de omgeving van Bajeskwartier van het gas af te halen. Zo zijn we een voorbeeldproject om van Amsterdam een stad zonder aardgas te maken.

Circulariteit
We hebben onszelf tot doel gesteld 98% van al het materiaal van de oude gevangenis te hergebruiken, binnen of buiten Bajeskwartier. Zo wordt ‘sloopafval’ de grondstof voor de nieuwe wijk. Soms is dit heel direct zichtbaar, zoals bij de brugleuningen die gemaakt worden van celdeuren, soms valt het minder op, zoals bij de betonnen geveldelen die terugkomen als Nieuwe Kalverstraat. Maar circulariteit is meer dan alleen materiaal hergebruiken: we ontwerpen alle gebouwen flexibel. Als de toekomstige wensen van bewoners veranderen, kunnen we gebouwen aanpassen. Ook kunnen we zo onderdelen makkelijk vervangen en hergebruiken. Tot slot kopen we uitsluitend materialen in die een lange levensduur hebben en hergebruikt kunnen worden.

Slimme mobiliteit
Bajeskwartier wordt autovrij. Bewoners en bezoekers parkeren in een ondergrondse parkeergarage en lopen vanaf daar naar hun woning, via de wandelstraten, pleintjes en tuinen. De wijk is ook op de fiets en met het openbaar vervoer goed te bereiken. Privéauto’s in Nederland staan 23 van de 24 uur per dag stil en nemen al die tijd veel ruimte in. Daarom stimuleren we autodelen in Bajeskwartier. Dat doen we door middel van een mobiliteitshub met een ruim aanbod aan allerlei soorten deelvervoer: elektrische auto’s en fietsen, en op den duur ook bakfietsen en elektrische scooters.

Klimaatadaptief
Het klimaat verandert en onze woongebieden krijgen te maken met de gevolgen hiervan. We ontwikkelen Bajeskwartier dan ook ‘klimaatadaptief’. Oftewel: we zorgen ervoor dat de wijk is ingericht om met periodes van grote hitte en hevige regenval te kunnen omgaan. Dit doen we door heel goed geïsoleerde woningen te maken en duurzame koelte te voorzien. Door groene daken aan te leggen en talloze tuinen die opwarming voorkomen. En door regenwater op te vangen in het gebied. Dit gebeurt met technische maatregelen zoals infiltratiedaken en -installaties, maar ook door watertuinen te maken die we vervolgens beplanten of inrichten om lekker te spelen.

Healthy Urban Living
Duurzaamheid zit in meer dan stenen en installaties alleen. Bajeskwartier wil ook uitnodigen tot 'healthy living'. We weten wat nodig is om ergens gezond en gelukkig te leven: groen om ons heen, sociale contacten, schone lucht, rust en stilte en veel daglicht. Gezond leven staat bij het ontwerp van de wijk en de gebouwen dan ook steeds centraal. Zo maken we hoge, lichte woningen met goede akoestiek. Weren we auto’s in de wijk. En maken we een overtuigend groen landschap, met tientallen tuinen en daktuinen waar je kan spelen, ontmoeten, tuinieren, wandelen en sporten. We blijven gedurende het ontwerpproces het plan continu verbeteren op basis van de bevindingen van het Healthy Urban Living Lab.