In juni 2019 sprak VJ met Axel Hendriks over de start van Beelen Next, de nieuwste divisie binnen de Beelen Groep die zich bezighoudt met circulariteit en innovatie. Samen met VJ blikt Hendriks terug op het eerstehalfjaar en vertelde tot slot wat men in de toekomst nog meer van Beelen Next kan verwachten.

In het kader van de themamaand Innovatie begint het gesprek met Hendriks met de vraag wat innovatie voor zijn bedrijf betekent. “Innovatie is volgens mij meer dan digitalisering, al doen we daar wel veel mee. Innovatie betekent bij Beelen Next procesverbetering in de breedste zin van het woord, met als doel het ontwikkelen van
nieuwe circulaire businessmodellen,” zo begint de commercieel directeur van Beelen Next.

“Maar voor die nieuwe business modellen is digitalisering vaak een belangrijk middel. Zodoende hebben wij onlangs een partnerovereenkomst met Madaster getekend, zoals we dat eerder in 2019 ook hebben gedaan met Re-Use Materials, producent van materialenpaspoorten."

Material Driven Design
Madaster registreert materialen en gebouwen, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Materialen worden traceerbaar en blijven oneindig beschikbaar. Vanuit Madaster kan iedereen een ‘web based’ materialenpaspoort van zijn gebouw(en) opvragen. Een materialenpaspoort bevat veel informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en geeft inzicht in de circulariteit en financiële (rest)waarde van een gebouw. Hendriks: “Met een materialenpaspoort kan men al over het hergebruik van materialen beginnen te praten nog vóór de architect aan het werk gaat. De architect kan gaan ontwerpen met de bestaande materialen als basis; Material Driven Design.

Tevreden terugblik
Hoe kijkt Hendriks terug op zijn eerste halfjaar binnen dit jongste bedrijfsonderdeel? “Ik kijk met een tevreden gevoel terug op de lancering en implementatie van Beelen Next. We hebben voor de lancering hard gewerkt aan projecten waarmee we de missie en visie van Next onderbouwden. Wij geloven in concrete projecten en
waarmaken wat je zegt. In holle marketingtermen zien wij niets,” vertelt Hendriks aan VJ.

Beelen Next Used Wood
Het meest trots zegt Hendriks te zijn op Beelen Next Used Wood, de eigen houtzagerij waar afval- en sloophout wordt verwerkt tot nieuwe houten producten. Hendriks “Het was even puzzelen, maar met deze constructie is er echt sprake van een win-win-win situatie.” De sociaaleconomische ‘win’ zit in de samenwerking met Level 5, een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van mens, werk en economie. Binnen dit verband kan Beelen Next mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een leer-/werkplek in de houtzagerij aanbieden, waarna zij door kunnen stromen naar andere Beelen divisies of daarbuiten.

Hendriks benadrukt dat de houtzagerij geen sociale werkplaats of bezigheidstherapie is, maar echt een volwaardig bedrijf. En dus economisch gewoon moet renderen. “Dat is niet vanzelfsprekend. Er wordt nu bijvoorbeeld nauwkeurig gemeten bij hoeveel spijkers per bepaald oppervlakte hout het efficiënter is om de spijkers te verwijderen, of ze er met hout en al tussenuit te zagen. Dat soort procesoptimalisaties zijn hard nodig om te concurreren met nieuw hout," zegt hij.

In meerdere opzichten de circulaire hub van het bedrijf
“We leiden binnen Beelen Next niet alleen het personeel op voor andere Beelen divisies, we produceren ook de producten voor hen. Wanneer onze Beelen collega’s met resthout zitten na een grote beurs in de RAI kan Beelen Next dit hout dusdanig bewerken dat het weer bruikbaar wordt voor onze mensen die asbest verwijderen.” Circulariteit in de breedste zin van het woord dus.

FSC Certificering
Op dit moment werkt het team van Hendriks aan het verkrijgen van de FSC-certificering, waarmee men aantoont dat het bekend is waar het circulaire hout precies vandaan komt. Dit keurmerk heeft een ontwikkelaar bijvoorbeeld nodig wanneer er een Groenverklaring moet worden aangevraagd.

Circulaire bouw steeds vaker onderdeel van tender
Is circulariteit kostenbesparend? Hendriks zegt hierover: “Dat is natuurlijk het doel. Bij ontmanteling zien we dat we steeds meer waarde uit het bestaande pand kunnen halen, die opbrengsten komen ten goede aan onze opdrachtgever.”

De toegevoegde waarde van circulair bouwen zit, volgens de commercieel directeur, in de lagere milieubelasting. Daarnaast kunnen hergebruikte elementen karakter geven aan nieuwbouw of vertellen iets over de historie. Zo zijn bij het Bajeskwartier in Amsterdam onder andere de oude celdeuren uit de Bijlmer Bajes door Beelen gedemonteerd om te worden verwerkt in een brug.

Circulair advies een volgende stap voor Beelen Next
Beelen Next wil het palet aan diensten verder uitbreiden met een adviestak. “Op dit moment speelt toeval nog een té grote rol bij circulariteit in de bouw. Wij horen met onze kennis en expertise eigenlijk al in de beginfase van een bouwproject aan tafel te zitten, samen met de architect, ontwikkelaar en de bouwer,” zegt Hendriks. “Dankzij onze kennis en ervaring zien wij kansen voor hergebruik van het bestaande pand, maar we praten ook graag mee over hoe je de nieuwbouw zo demontabel mogelijk ontwerpt.”

Hij verwacht dan ook dat verschillende bedrijven, binnen vijf jaar, tijdens een bouwproject veel meer als team zullen gaan opereren en samen het hele ontwikkel-, sloop- en bouwproces zullen doorlopen.

Gorlaeus gebouw Leiden
“Zoiets als is voorgevallen tijdens de bouw van het Gorlaeus gebouw van de Universiteit Leiden hoeft in de toekomst niet meer voor te komen,” vertelt Hendriks. Hij doelt hiermee op het pand dat Beelen in Leiden moest ontmantelen. “Via via kwamen we in contact met een consortium dat op zoek was naar een donorgebouw," vertelt Hendriks aan VJ.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot hergebruik van onder andere de stalen constructie van 166 ton(!). Door een ingenieursbureau is een soort omgekeerde bouwtekening gemaakt, Beelen Next heeft de elementen zo voorzichtig mogelijk losgezaagd en de komende maanden zullen ze 500 meter verderop worden toegepast bij
de bouw van de nieuwe Biopartner locatie (foto).

“Maar omdat wij de afnemer pas laat in het proces ontmoette, moest tijdens de ontmanteling ons plan worden aangepast. Als wij vroegtijdig aan tafel hadden gezeten met een goed materialenpaspoort had dit veel tijd kunnen besparen,” zegt Hendriks tot besluit.

© Vastgoed Journaal. Geschreven door Sandra Lissenberg