Infrastructuur
We hebben van de gemeente Amsterdam het verzoek gekregen om de pleinen, wegen en paden te ontwerpen van de delen van de wijk die in hun bezit en beheer blijven. Dit zijn de nieuw aan te leggen Amstelstroomlaan en de Kalverstraat die dwars door de wijk loopt. Deze vraag loopt vooruit op het ontwerp van het tuinenrijk en de groene openbare ruimte van Bajeskwartier. Het is straks zaak om deze delen goed op elkaar aan te sluiten. We willen in Bajeskwartier een heel bijzonder milieu maken, dat onderscheidend is van andere gebieden, maar dat tegelijkertijd wel naadloos bij de stad past. Dat is een mooie ontwerpopgave. We gebruiken overigens in deze eerste ontwerpen zoveel mogelijk materiaal van de Bijlmerbajes. Zo gebruiken we de betonnen gevelplaten van de oude bajes als vloerdelen voor de Kalverstraat. We zijn nu aan het puzzelen hoe we deze delen het best kunnen gebruiken; het is een soort tetris. De bestaande materialen lagen aan de basis van ons ontwerp, net als de stedenbouwkundige structuur van de bajes. Zo behouden we de opzet van een lange straat waaraan torens en pleinen liggen. De Kalverstraat, een geuzennaam voor de centrale route door de bajes, was vroeger de belangrijkste verbinding in het gebouw en wordt in ons ontwerp een aangename boulevard omringd door groen.

Tuinenrijk Bajeskwartier
Na de zomer van 2019 gaan we aan de slag om de elementen die we bedacht hebben te plotten op het terrein. Dan weten we de contouren van de gebouwen en weten we waar ruimte is voor welke tuin van het bedachte tuinenrijk. Deze wisselen enorm van formaat, sommigen worden zo groot als een voetbalveld, anderen krijgen de maat van een privé stadstuin. Ze krijgen ook allemaal een andere invulling, met afwijkende beplanting. Op een aantal plekken hergebruiken we betonnen platen van de bajes als bankjes, tralies als hekjes en celdeuren als brugdelen. Mooi om straks in de wijk te kunnen zien wat deze plek ooit was. Bij het ontwerp van het tuinenrijk nemen we ook de daktuinen mee. Alle gebouwen worden natuurinclusief ontworpen met extra ruimte voor groen, zodat de flora en fauna in de stad Amsterdam versterkt wordt door de nieuwe wijk.

 

Image not found