Van de gebouwen die niet kunnen transformeren, onderzoekt ons team alle gebruikte materialen. Het doel is om te achterhalen of de materialen geschikt zijn om als bestaande onderdelen of in een andere vorm hergebruikt te worden, in Bajeskwartier of bij een ander project. Ook dit bespaart het maken van nieuwe materialen. In de afgelopen maanden is het gehele complex van de Bijlmerbajes in kaart gebracht en is vastgesteld welke van de bestaande materialen in het nieuwe ontwerp passen. Zo wordt de gevel van de voormalige Kalverstraat (her)gebruikt in de openbare ruimte en gaan de voormalige vloerdelen straks op in de aanleg van de vele pleinen. De gevangenismuur komt terug in de nieuwe gebouwen en de deuren van de cellen zijn te herkennen in de bruggen die de wijk ontsluiten.

Materiaaltesten: voldoet het aan de eisen?
Om de bestaande materialen van de bajes straks toe te kunnen passen in de publieke ruimte van Bajeskwartier is het belangrijk dat deze aan technische eisen en veiligheidseisen voldoen. In samenwerking met de gemeente Amsterdam is daarom door Bajeskwartier C.V. een pilot opgezet, waarbij materiaalonderzoek en praktijkonderzoek moet uitwijzen welke materialen geschikt zijn voor hergebruik. Deze pilot is eind juli gestart.

De  eerste stap van de pilot bestond uit zogenaamde ‘stroefheids-testen’ om te bekijken of de geplande bestrating straks wel goed functioneert en niet te glad wordt. Ook zijn er betonkernen geoogst uit de bestaande torens, die de komende tijd bloot worden gesteld  aan drukproeven. De eisen die we tegenwoordig stellen aan bouwmaterialen zijn namelijk anders dan in de tijd waarin de Bijlmerbajes gebouwd werd. Alle bestaande materialen moeten dan ook getoetst worden aan onze huidige standaard.
Als de materialen voldoen aan de technische eisen, worden ze in de loop van het jaar ook onderworpen aan praktijktoetsen, waarbij delen van de gevel in de publieke ruimte worden getest en belast. Uit die praktijkproeven moet blijken of het materiaal bestand is tegen de verkeersbelasting en de invloed van het weer. Ook wordt er nauwkeurig gelet op kleurechtheid en breekbaarheid van het materiaal. Met het starten van deze proeven is Bajeskwartier weer een stapje dichterbij het realiseren van de ambitie van 98% hergebruik én bij het realiseren van een nieuwe groene en gezonde stadswijk in Amsterdam.