Circulair ontwikkelen beslaat verschillende onderdelen:

Transformatie
Transformatie gaat om het fysiek behouden van gebouwen of gebouwonderdelen en deze een nieuw leven geven, bijvoorbeeld met een nieuwe functie. Hierdoor hoeven er geen of minder nieuwe bouwmaterialen te worden geproduceerd. In Bajeskwartier blijven het hoofdgebouw en het ketelhuis volledig behouden. Dit geldt ook voor de kerk, de directeurswoning en de Groene Toren. Ook grote delen van de Bajesmuur blijven staan. Uiteraard krijgen deze onderdelen wel een upgrade, zodat ze aan de moderne eisen voldoen.

Hergebruik & Recycling
Gebouwonderdelen van de bajes worden waar kan hergebruikt en zichtbaar gemaakt in de nieuwbouw. We hebben het gehele gevangeniscomplex in kaart gebracht en zoveel mogelijk van de bestaande materialen in het nieuwe ontwerp ingepast. Zo wordt de gevel van de voormalige Kalverstraat gebruikt in de openbare ruimte en krijgen voormalige vloerdelen hun plek in een van de vele pleinen. In de gebouwen zullen delen van de gevangenismuur en oude vloeren worden hergebuikt. De deuren van de cellen zijn straks te herkennen in de bruggen die de wijk ontsluiten. We geloven namelijk dat materialen een verhaal vertellen. Door ze opnieuw te gebruiken werken we niet alleen duurzaam, maar behouden we ook een deel van de historie van deze iconische plek 

Naast dit ‘oogsten’ van materialen die in herkenbare vorm toepasbaar zijn, worden ook materialen op de locatie omgevormd tot nieuwe bouwmaterialen. Van het beton wordt bijvoorbeeld granulaat gemaakt, dat weer gebruikt wordt om nieuw beton van te maken, zogenaamd ‘Bajes Beton’. Maar ook voor voor de wegen in Bajeskwartier en op andere plekken. We streven naar een hergebruik score van 98%. 

Circulaire nieuwbouw
Voor de bouw van Bajeskwartier hebben we naast de hergebruikte materialen van het oude gevangeniscomplex ook nieuwe materialen nodig. Deze worden geselecteerd op hun milieu-impact. We hanteren hiervoor de milieudatabase van de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen). Daarbij letten we er ook op dat het gezonde materialen zijn en duurzaam geproduceerd. Zo heeft al het hout een keurmerk. Deze materialen zijn gezond, duurzaam én in de toekomst eenvoudig opnieuw te gebruiken. We maken voor alle gebouwen een gebouwpaspoort. Hierin zijn alle gebruikte materialen terug te vinden, wie het heeft geproduceerd en hoe het gedemonteerd kan worden. Zo borgen we alle informatie die in de toekomst nodig is om de materialen hoogwaardig te hergebruiken.