Behoud
We hebben heel erg gepuzzeld op het bestaande complex. Welke delen zou je willen en kunnen bewaren en welke delen gaan plaats maken voor nieuwbouw? De torens van de bajes pasten niet meer bij de eisen die we vandaag de dag aan gebouwen stellen en renovatie was bijna niet mogelijk. Maar we wilden wel de essentie behouden van deze iconische plek. Daarom hebben we ervoor gekozen om het hoofdgebouw en één van de torens te behouden, net als de hoofdlijnen van de stedenbouwkundige opzet. Bajeskwartier wordt straks, net als de bajes nu, doorkruist door een lange straat, waaraan de nieuwe bebouwing ligt. Hiertussen liggen tientallen tuinen, geïnspireerd op de rijkdom aan luchtplaatsen in de bajes. En ook het hoofdgebouw met haar centrale plein blijft qua opzet zoals het was. Zo behouden we de essentie van het bajesterrein, maar hebben we wel ruimte om toekomstgerichte en comfortabele gebouwen en buitenruimten te maken. Op diverse plekken in de wijk, gekoppeld aan de publieke routes, komen restaurants, maakplekken, ateliers, een kinderdagverblijf, koffiebar, een school, en nog veel meer fijne en handige functies. Zo wordt Bajeskwartier niet alleen een woonwijk, maar echt een gemengd stuk stad. Hier komen straks woningen voor sociale huur, markthuur en koopwoningen, voor allerlei leeftijden, leefstijlen en portemonnees.

Aan het werk!
Na het winnen van de prijsvraag zijn we als ontwerpteam verder gegaan met de plannen. Deze zijn uitgewerkt in een masterplan. Hier zijn we het afgelopen jaar druk mee bezig geweest en nu breekt er weer een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van Bajeskwartier. We kiezen eind 2018 de verschillende architecten die straks nieuwe iconische torens zullen bedenken op de plek van de oude. Ook zijn we druk bezig om de openbare ruimte verder vorm te geven, samen met de gemeente Amsterdam. We zien een tuinenrijk voor ons, met moestuinen, speeltuinen, watertuinen, rustige besloten hofjes en gezellige ontmoetingsplekken. 

Na al het werk ‘achter de schermen’ beginnen nu langzaamaan ook de eerste dingen zichtbaar te worden in de wijk. Op 3 oktober 2018 werd de eerste gevangenismuur doorbroken. De muur die altijd stond voor opsluiting en afsluiting maakt plaats voor een nieuwe stedelijk straat, de Amstelstroomlaan, die Bajeskwartier verbindt met Amsterdam. Een bijzonder moment. Hiermee hebben we een eerste stap gezet met de realisatie van Bajeskwartier en zijn we “echt” aan het werk.