Hoewel ik de huidige bouwketen niet direct wil vergelijken met een gevangenis, denk ik wel dat we midden in een proces van ‘ontsnappen’ zitten. Steeds meer ontsnappen we aan een lineaire manier van denken en bouwen. En ook hierbij geldt dat samenwerking een absolute voorwaarde is om over de muur van de ‘zo doen we het al jaren’ argumenten heen te klimmen.

Beelen in de Bajes
Beelen is als circulair sloper in Bajeskwartier verantwoordelijk voor het verwijderen van 5 torens. De 6e toren maken we bouwkundig klaar voor de nieuwe invulling met stadslandbouw en groen. Bij de werkzaamheden komt een gigantische hoeveelheid materiaal vrij. Dit ‘afval’ is een waardevolle grondstof en we zetten dan ook in op zoveel mogelijk hergebruik. Al sinds onze oprichting in 1992 werkt Beelen aan het zo hoogwaardig mogelijk opnieuw inzetten van materialen die vrijkomen bij de sloop van projecten.  

Dat er nu zoveel interesse is voor circulariteit – de werkgroepen en congressen vliegen je om de oren - biedt mooie kansen om circulariteit verder te brengen. Immers; als meer schakels in de bouwketen betrokken zijn, ligt hoogwaardig hergebruik van materialen meer voor de hand. Een mooie kans voor de bouw- en vastgoedsector.

Opdrachtgever, sloper, architect, bouwer en materiaalproducent moeten samen een hoog ambitieniveau najagen. De ‘ontsnapping van de eeuw’ wat mij betreft. Als ze samen kijken welke materialen er in een gebouw zitten en wat daar mee kan, blijkt vaak veel mogelijk. Als een architect weet welke materialen uit het oude pand herbruikbaar zijn, kan hij deze mee-ontwerpen in de nieuwbouw. Bajeskwartier is in veel opzichten een mooi voorbeeld van hoe het zou moeten gaan. AM en Beelen hebben vroegtijdig overlegd over de potentie van de aanwezige materialen. Maar ook nu het werk gestart is, blijft er nauw contact en kijken we per materiaal welke mogelijke toepassingen er zijn.

Hoe hergebruiken?
Hoogwaardig – direct – hergebruik heeft de voorkeur. Zo zullen complete betonplaten uit het bestaande complex worden gedemonteerd en direct in de nieuwbouw toegepast worden. Super circulair, maar ook complex en daarom helaas nog redelijk uniek. Andere onderdelen die direct zullen worden hergebruikt zijn bijvoorbeeld de oude celdeuren waarvan straks bruggen worden gemaakt. En ook de tralies zullen een mooie nieuwe toepassing krijgen. Zo zorgen we voor hergebruik van materialen én een knipoog naar het verleden.

Gebouwonderdelen die niet direct kunnen worden hergebruikt worden ter plekke verwerkt tot grondstof. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat beton met een ‘mobiele breker’ vermalen wordt tot granulaat. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast als grindvervanger in nieuw te storten beton of als bodemfundatie. Door het toepassen van betongranulaat als grindvervanger kan een materiaalbesparing worden gerealiseerd van 30%, en in sommige gevallen zelfs 70%. 

Dat de materialen zoveel mogelijk op locatie worden verwerkt en hergebruikt zorgt voor een aanzienlijke reductie van het aantal transportbewegingen voor af- én aanvoer van materialen. Dit scheelt CO2 uitstoot en overlast voor omwonenden.  

Door: Axel Hendriks, Beelen groep