Innovatie begint bij urgentie en ambitie. Met Bajeskwartier willen we laten zien dat een in alle facetten duurzame stadswijk óók een leefbare en een gezonde wijk oplevert. Als Projectmanager Duurzaamheid bij AM kreeg ik de unieke opdracht om een duurzaamheidsteam samen te stellen om duurzaamheidsoplossingen voor Bajeskwartier te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een vooruitstrevende aanpak op het gebied van energie, circulair bouwen, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie met groen en waterberging. We hebben als team de ambitie om de gezondste wijk van Amsterdam te worden. 

Met deze ambitie wonnen we de tender die de gemeente Amsterdam uitschreef voor de Bijlmerbajes. We maakten het beste plan en zijn druk bezig onze visie werkelijkheid te maken. Maar welke factoren droegen bij aan dit tender-succes? Hoe ontwikkel je samen een innovatief plan voor de stadswijk van de toekomst?

1. Ecosysteem voor samenwerking
Er heerste in het tenderteam een cultuur van open samenwerking. Iedereen met een goed idee mocht meedoen, zolang het maar paste in de ambities voor het project. Jong, oud, grote organisaties of juist een kleine start-up, expert of generalist: uit de interactie tussen mensen die elkaar normaal niet zo snel treffen, werden de meest interessante ideeën geboren Daarnaast was er een goede setting om ideeën uit te wisselen. De combinatie van open samenwerking en een goede setting kan je samenvatten als een ecosysteem, waarin innovatie tot stand kan komen. Commitment om tijd te investeren en daarmee een heleboel menselijk kapitaal te ontsluiten, is nodig om een ecosysteem te vullen. Dat vergt vertrouwen van organisaties.

2. Diversiteit in Kennis
Op duurzaamheidsvlak hebben we gefocust op de energietransitie, circulair ontwikkelen, klimaatadaptatie en groen, duurzame mobiliteit en gezondheid van Bajeskwartier. Vervolgens hebben we gezocht naar expertise op al deze vlakken. Soms meer vanuit de praktijk, zoals BAM Energy Systems of Van der Tol Hoveniers, andere keren meer vanuit kennisinstellingen, zoals de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit Wageningen. En soms door andere verassende partijen te betrekken, zoals The Waste Transformers die in het Westerpark gft-afval ophalen bij horeca-ondernemers en hier energie van maken; iets wat goed aansluit bij ons idee om een wijkgebonden afvalsysteem te maken.

3. Technologische Ontwikkeling
Technologische ontwikkeling gaat snel, ook in en om gebouwen. Dit brengt onzekerheid met zich mee: welke technologische ontwikkeling gaat het redden? En wat komt er wanneer op ons af? Niemand kan in de toekomst kijken, maar je kan hier wel zinnig mee om gaan. Door voor gebiedssystemen te kiezen die mee kunnen groeien met nieuwe technieken. Op het gebied van energie speelt dit misschien wel het meest. Zowel in het lokale warmtenet, als het smart grid voor lokaal opgewekte energie, hebben we gekozen voor een open infrastructuur waar verschillende warmte- en elektriciteitsbronnen op aangesloten kunnen worden. Vervolgens hebben we een aantal kansrijke innovaties opgenomen in het plan. Denk aan de transparante Lumniduct zonnepanelen van Wellsun, de hoogbouw-windturbine ‘Powernest’ van Ibis Energy en de waste-to-energy installatie van The Waste Transformers.

Mocht je meer willen lezen, hier deel ik een aantal artikelen die als inspiratie dienden voor deze blog!

Maarten Markus is Projectmanager Duurzaamheid bij AM en werkt aan de duurzame gebiedsontwikkelingen.

Bronnen