“In het Centraal Cluster komen vier torens. Bajeskwartier C.V. ontwikkelt op kavel E en G torens waarin een mix aan koopwoningen komt, een bio-supermarkt en ruimte voor een kinderdagverblijf. Op kavel F komt een zelfstandige ontwikkeling van woningcorporatie De Alliantie met alleen sociale huurwoningen. Op kavel D ontwikkelen wij samen met De Alliantie een gemengde toren met socialehuur- en markthuurwoningen, waarin ook een Health Centre komt. Inmiddels zijn de eerste twee oude torens gesloopt en de andere twee gaan in het najaar van 2019 tegen de vlakte. Spannend; de verandering begint nu echt zichtbaar te worden.”

Van tender naar SO naar VO
“In de tender hebben we benoemd wat voor soort wijk we van Bajeskwartier willen maken, en aan welke voorzieningen en woningen doelgroepen behoeften hebben in de stad. Bajeskwartier wordt een inclusieve wijk, met woningen voor allerlei soorten mensen. Op basis van deze ambitie hebben we in de tender het globale programma bepaald voor de wijk. Er komt aanbod aan sociale huur-, markthuur- én koopwoningen, naast allerlei openbare plekken om te eten, drinken, sporten, creatief te zijn, enzovoorts.”

“Na het winnen van de tender en het aankopen van de grond, zijn we verder gaan schaven aan deze plannen. Er is een schetsontwerp (SO) gemaakt, waarin het programma op hoofdlijnen een plek in de wijk heeft gekregen. Dit SO gaan we nu, in de fase van het Voorlopig Ontwerp, verder aanscherpen. Komen de seniorenwoningen bijvoorbeeld echt op kavel E of toch liever elders? En waar komt koop en huur dan precies? Soms merken we dat we beter kunnen schuiven met programmaonderdelen - bijvoorbeeld omdat het grondonderzoek uitwijst dat de parkeergarage niet gerealiseerd kan worden op de plek die bedacht was en dat de woningen erboven daardoor ook beter elders geplaatst kunnen worden. Die puzzel hebben we nu bijna af. Het plaatsen van het beste gebouw op de beste plek, voor de meest passende doelgroep, is een mooi en interessant spel.”

“Nadat het SO goedgekeurd is, gaan we het plan nog verder aanscherpen tot een Voorlopig Ontwerp (VO). In deze fase wordt het programma definitief en bepalen we de contouren van de gebouwen in het landschap. Vervolgens kunnen de architecten aan de slag met het structuurontwerp en de uitwerking van de volumestudie.”

Architectuur
“Het ontwerp van het gebouw moet passen bij de invulling die we voor ogen hebben en bij de rest van de wijk. Vorm volgt hierbij functie, hoewel we ook een architectonisch fraaie wijk willen maken. In de komende maanden moeten het programma en het ontwerp van de gebouwen bij elkaar komen; dit is een interactief proces. Bij een rijtje eengezinswoningen in een veld weet je meteen precies wat je gaat maken, dat is bij hoogbouw in een stadswijk anders. Om bij het voorbeeld van de parkeergarage te blijven: jongerenwoningen hoeven geen inpandige parkeergarage te hebben, dus door de garage te verschuiven, verandert ook de meest passende programmering van die toren. En daarmee ook de indeling en dus ook het uiterlijk. Jongerenwoningen zijn meer bescheiden van formaat dan gezinswoningen, dus dat gebouw zal een ander karakter krijgen dan eerst bedacht.”
“We schuiven niet onbeperkt met de programma’s: een aantal uitgangpunten staan namelijk vast. Zo willen we de seniorenwoningen bij de voorzieningen in de buurt zetten en moet het kinderdagverblijf een fijne buitenruimte kunnen bereiken zonder een weg over te steken. Ook willen we sociale huur en markthuur zoveel mogelijk mixen.”

Beeldkwaliteit
“In de tender hebben we al wat gezegd over beeldkwaliteit. OMA-architecten hebben voor de gehele wijk een beeldkwaliteitsplan opgesteld waaraan alle gebouwen moeten voldoen. Dit zorgt ervoor dat de wijk straks als eenheid oogt, ondanks de verschillende gebouwen en het grote aantal architecten dat aan Bajes Kwartier werkt. De architecten zijn nu bezig met de ontwerpen voor alle verschillende gebouwen, op basis van de kaders van OMA en het bedachte programma. Deze Voorlopig Ontwerpen worden vervolgens gepitcht aan de supervisor. Eind 2019 moet het VO klaar zijn.”